Najnowsze zdjęcia
w galerii
Ostatnie
osi±gnięcia

KALENDARIUM II LOdata dodania: 2005-02-02

KWIECIEÄ‚?

1. Spotkanie z rodzicami kl.I-II 6.04-godz.16.00
2. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna klas III 11.04.2005r. godz. 15.00
3. Uroczyste rozdanie absolwentom II LO świadectw ukończenia szkoły
15.04.2004 godz.12.00
4. Ustne egzaminy maturalne - 18.04. -29.04.
5. Zebranie Prezydium Rady RodzicĂłw – 21.04.2005r., godz. 16.00.
6. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady RodzicĂłw – 21.04.2004 r., godz. 17.00.

MAJ

1. 02.05. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
2. Udział w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja - 03.05.2005r. – kl. II c, II d, II e /poczty sztandarowe.
3. Egzamin maturalny pisemny – 04 -31.05.2005r. przygotowanie sal
4. 18.05 – spotkanie z rodzicami kl. I-II godz. 16.00

CZERWIEC

1. Festyn sportowo - rekreacyjny - 21.06. - 22.06.
2. PoĹĽegnanie klas III.
3. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas I-II 20.06.2005r., godz. 15.00.
4. Uroczyste zakoĹ„czenie roku szkolnego – 24.06.2005r. ,godz. 9.00.
5. Rekrutacja uczniĂłw do klas I.
6. Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły -27.06. , godz. 9.00.