Najnowsze zdjęcia
w galerii
Ostatnie
osi±gnięcia

II LO w gronie liderĂłw Rankingu Rekrutacyjnego UMK w Toruniu.data dodania: 2011-06-12

Z przyjemnoĹ›ciÄ… informujemy, ĹĽe nasza szkoĹ‚a znalazĹ‚a siÄ™ w gronie 40 szkóĹ‚, które wyróĹĽniĹ‚y siÄ™ w procesie rekrutacji na studia w Uniwersytecie MikoĹ‚aja Kopernika na rok akademicki 2010/2011. Z tej okazji odbyĹ‚o siÄ™ spotkanie z wĹ‚adzami uczelni, którego celem byĹ‚o wrÄ™czenie dyplomu oraz podziÄ™kowanie za doskonaĹ‚e przygotowanie maturzystów, które pozwoliĹ‚o im zrealizować plany podjÄ™cia studiów na UMK.