Najnowsze zdjęcia
w galerii
Ostatnie
osi±gnięcia

Zakończenie roku szkolnegodata dodania: 2010-07-02

25 czerwca 2010r. o godz. 9:00 uczniowie II LO zgromadzili siÄ™ na boisku szkolnym, aby w obecnoĹ›ci Dyrekcji i Grona Pedagogicznego podsumować rok szkolny 2009/2010. Klasa Ia pod kierunkiem p.Hanny Szypryt-Nowiciej zaproponowaĹ‚a humorystycznÄ… formÄ™ zakoĹ„czenia roku szkolnego, w której krótkie rymowanki o nauczycielach i uczniach rozluĹşniaĹ‚y atmosferÄ™ spiÄ™cia podczas oczekiwania na nagrodzenie tych, którzy osiÄ…gnÄ™li wysokie wyniki w nauce i wzorowe bÄ…dĹş bardzo dobre zachowanie. Chór Ĺ›piewajÄ…co wprowadziĹ‚ wszystkich w  radosny nastrój wakacji. Pani Dyrektor, zanim wszyscy rozeszli siÄ™ do klas, aby z rÄ…k wychowawców odebrać upragnione Ĺ›wiadectwa, ĹĽyczyĹ‚a aby wakacje byĹ‚y dla nas czasem odpoczynku, ale teĹĽ czasem spÄ™dzonym bezpiecznie, tak abyĹ›my mogli spotkać siÄ™ (juĹĽ peĹ‚ni siĹ‚ i zapaĹ‚u do nauki) we wrzeĹ›niu.

 

Agnieszka Gostomczyk