Najnowsze zdjęcia
w galerii
Ostatnie
osi±gnięcia

Zmaganie z PRLdata dodania: 2009-08-03

17 czerwca br. uczniowie klas pierwszych i drugich brali udziaĹ‚ w szkolnym turnieju pt. Zmaganie z PRL. W ramach turnieju zorganizowano szereg konkurencji, z których kaĹĽda, w mniejszym lub wiÄ™kszym stopniu, nawiÄ…zywaĹ‚a do rzeczywistoĹ›ci, a gĹ‚ównie do absurdów PRL. Uczniowie musieli wykazać siÄ™ m.in. kreatywnoĹ›ciÄ… przy tworzeniu kreacji z szarego papieru, czy wymyĹ›lnie zmienionych nazw takich przedmiotów, jak lodówka, telefon komórkowy . Klasy biĹ‚y rekordy w konkurencji – ile osób zmieĹ›ci siÄ™ w „Maluchu”. Wszystkie zabawy wzbudzaĹ‚y wiele radoĹ›ci i iĹ›cie olimpijskÄ… rywalizacjÄ™. Turniej wygraĹ‚a klasa I a, której rewelacyjne wykonanie piosenki Tercetu Egzotycznego na dĹ‚ugo pozostanie w pamiÄ™ci.
 
Tego samego dnia klasy wykonywaĹ‚y równieĹĽ graffiti na szkolnym murze pt. 2009 – Rokiem Rocznic. Tematyka prac dotyczyĹ‚a m.in. 5 rocznicy wejĹ›cia do UE, 10 rocznicy wstÄ…pienia Polski do NATO, 30 rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Jana PawĹ‚a II do Ojczyzny, czy 65 rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Efekt zmagaĹ„ przez wiele lat bÄ™dÄ… zdobiĹ‚y szkolny dziedziniec. 

Zobacz galerię zdjęć