Najnowsze zdjcia
w galerii
Ostatnie
osignicia

Historia szkoły

 II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach powstało w 1994 r. z siedzibą w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego. Początkowo uczniami były osoby, dla których zabrakło miejsc w innych szkołach. W pierwszym roku istnienia szkoły dyrektorem był p. Aleksander Mrówczyński, przez kolejne dwa lata funkcję tę pełniła Teresa Szynwelska, dyrektorka CKU. W następnych wyborach dyrektorem ponownie został prof. A. Mrówczyński. W 1997 roku administracyjne II LO usamodzielniło się, pozyskując trzy sale w budynku bursy. Z czasem szkoła powiększała bazę dydaktyczną, a 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym szkołę zostało Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Niedługo potem nastąpiło połączenie bursy i internatu w jedna placówkę, dzięki czemu II LO zyskało kolejne sale lekcyjne. Dzięki Starostwu Powiatowemu i Radzie Rodziców Szkoły wykonany tez został gruntowny remont. W roku 2000 Dzięki postawie władz Urzędu Miejskiego szkoła otrzymała więcej izb lekcyjnych.  

Od założenia szkoły istniał Samorząd Uczniowski, którego przewodniczącym aż do roku 1997 był Marcin Ropela. 7 listopada tego samego roku nastąpiły demokratyczne wybory i przewodniczącą została Katarzyna Grochowina. Od tej pory zaczęły działać poszczególne sekcje SU:
  • naukowa
  • prawna
  • rewizyjna
  • kulturalno - informacyjno - sportowa.
Innym ważnym wydarzeniem z historii szkoły jest pojawienie się gazetki szkolnej. Pierwszy numer ukazał się  w listopadzie 1996 r. Gazetka nazwana została jednak dopiero przed ukazaniem się drugiego numeru. Trwały spory pomiędzy nazwami „Świętopełk” a „Świętopeł(e)k”, jednak wybrana została druga nazwa. Na tę decyzje wpłynął fakt, że brzmi ona lepiej i „łatwiej wpada w ucho”. Już w 1997 roku Świętopeł(e)k uzyskał wyróżnienie w Konkursie Gazetek Szkolnych w Bydgoszczy.
Kolejnym ważnym wydarzeniem było przekazanie uczniom sztandaru przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kombatantów Sił Zbrojnych na Zachodzie, które miało miejsce 15 grudnia 2002r. a także odwiedziny posła Janusza Lewandowskiego, który zaszczyciwszy II LO swoją obecnością opowiedział o korzyściach płynących z przyłączenia się naszego kraju do Unii Europejskiej.
Interesujący też jest fakt, że pierwszy egzamin dojrzałości w naszej szkole miał miejsce 5-6 maja 1998r. i przystąpiło do niego 50 absolwentów.

Mimo że II LO istnieje stosunkowo krótko, jej uczniowie osiągnęli już wiele sukcesów. Miejmy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Powodzenia!